Contents

Privacy statement

Webshop Guru Ltd een Limited naar Nederlands recht, statutair gevestigd te Schiphol en kantoorhoudende aan de Schiphol Boulevard te Schiphol, Nederland, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder 72518847, maakt op deze website gebruik van de hieronder beschreven cookies voor de hieronder beschreven doeleinden.

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn gegevens aan de hand waarvan (direct of indirect) de identiteit van een persoon achterhaald kan worden. Denk hierbij niet alleen aan de naam en het adres van een persoon, maar ook zijn e-mail of IP-adres.

Verwerking van persoonsgegevens

Wij verwerken alleen persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van onze dienstverlening en/of op grond van een wettelijke verplichting of bepaling. Ter uitvoering van onze dienstverlening, wettelijke verplichting en/of bepaling kunnen wij de volgende persoonsgegevens verwerken:

Persoonsgegevens bij registratie van een gebruikersaccount: bij de registratie van een gebruikersaccount vragen wij in ieder geval een e-mail adres, dat noodzakelijk is om het account te activeren en verifiëren. Daarnaast koppelen wij een IP-adres aan het gebruikersaccount zodat u deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen.

Nieuwsbrief

Wij bieden onze gebruikers een nieuwsbrief aan. Indien een gebruiker de nieuwsbrief wil ontvangen, dient hij daarvoor zijn e-mail adres op te geven.U kunt zich afmelden voor een nieuwsbrief door op de link ‘meld mij af voor de nieuwsbrief’ te klikken, welke link zich bevindt onderaan een nieuwsbrief.

Vrijwillig aangeboden persoonsgegevens

De persoonsgegevens die escorts zelf delen op onze website en onze daarbij behorende diensten verwerken wij niet. Deze gegevens zijn wel zichtbaar gemaakt op onze websites door degene die de gegevens geplaatst heeft.

Cookies

Wij maken gebruik van cookies waarin bepaalde persoonsgegevens gebruikt worden. Deze cookies worden uitsluitend gebruikt ter verbetering van deze website en uw gebruiksgemak. U kunt ons cookiestatement en beleid hier raadplegen.

Verstrekking aan derden & websites van derden

Uw gegevens worden uitdrukkelijk niet aan derden verstrekt.

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die aan de hand van weblinks met deze website zijn gekoppeld. Wij zullen de gegevens alleen gebruiken voor onze verplichte administratie maar deze gegevens elke 6 maanden volledig verwijderen.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Wij zullen de persoonsgegevens bewaren conform de in de Wet bescherming persoonsgegevens en de Vrijstellingsbesluit Wet bescherming persoonsgegevens maximaal toegestane bewaringstermijn (thans twee jaar).

Beveiliging van data & meldplicht datalek

Wij beveiligen onze data, en daarmee uw persoonsgegevens, aan de hand van de volgende beveiliging, Encrypted passwords – servers protected by advanced firewall.

Op het moment dat wij constateren dat er persoonsgegevens zijn vrijgekomen zonder ons medeweten en/of persoonsgegevens onrechtmatig zijn gebruikt (een ‘datalek’), dienen wij daarvan melding te maken bij het College Bescherming Persoonsgegevens. In samenspraak met het College Bescherming Persoonsgegevens wordt besloten of het datalek (waarschijnlijk) ongunstige gevolgen kan hebben voor uw privacy. Indien dat het geval is zullen wij u onverwijld van het datalek op de hoogte stellen.

Recht op verbeteren, aanvullen, inzage, afscherming, aanpassing, verwijdering

Elke persoon die persoonsgegevens aan ons verstrekt heeft komt het recht op verbeteren, aanvullen, inzage, afscherming, aanpassing en verwijdering van deze persoonsgegevens toe.

Indien een persoon gebruik wil maken van (één van) deze rechten dient hij dat onmiddellijk kenbaar te maken via info@escortamsterdam.info. Wij zullen z.s.m maar altijd binnen vier weken op uw verzoek reageren.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden het recht voor om deze privacyverklaring van tijd tot tijd te wijzigen. Wij adviseren u deze privacyverklaring met regelmaat te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte blijft.

Versie 04-06-2020.